Proces Centraal

Processen binnen het onderwijs digitaliseren zonder programmeren

Processen variëren per opleiding en studiejaar, dus flexibele workflows zijn cruciaal. Uniforme ervaringen maken gebruik eenvoudig. Proces Centraal in het Power Platform laat je zonder developer processen modelleren en configureren. Met één druk op de knop genereer je een complete app met tabellen, schermen, dashboards, en webpagina's.


 • Betere samenwerking tussen business en IT
 • Verhogen van productiviteit en efficiency
 • Maximale gebruiksvriendelijkheid door uniforme werkwijze
 • Versneld benutten van de mogelijkheden van low-code technologie
 • Privacy en security by design en by default

Hoe kan Proces Centraal uw organisatie ondersteunen?

Profiteer van een volledige regie op uw digitale (onderwijs) processen

Betere dienstverlening door verdergaande digitalisering
Sneller, slimmer en simpeler werken door digitaliseren van handmatige processen leidt tot efficiëntere en meer voorspelbare processen en tevredener medewerkers. Onnodige e-mails, Excel-bestanden en geeltjes aan de monitor behoren nu tot het verleden.

Wendbare organisatie door eenvoudige aanpasbaarheid
Vanwege de eenvoud en uniforme manier van het configureren van processen, blijven de gebruikte workflows maximaal aansluiten bij de veranderende praktijk. Er wordt flexibiliteit aan de voorkant geboden, waardoor de organisatie wendbaar blijft en werkwijzen goed blijven aansluiten bij de verwachtingen en wensen van gebruikers.
Datagedreven werken door uniforme vastlegging
Werken vanuit dashboards, altijd een compleet beeld van de werkvoorraad per persoon en per team, automatische notificaties en herinneringen ontvangen als er actie benodigd is en continue optimalisatie door gebruik van Proces Mining.

Hoe de oplossing eruit ziet op uw scherm?

Inside the project

 • Catalogus met al uw processen
 • App voor behandelaars
 • Intuïtieve user-interface
 • Documentatie
 • Privacy & Security by design
 • Versiebeheer
 • Business Process Mining
 • SharePoint-integratie
 • Self-service portaal

Behoud overzicht over alle processen binnen uw instelling en voorkom wildgroei.

Eén app voor alle processen en varianten waarmee zowel beheerders als eindgebruikers overzicht behouden. Hiermee heb je zicht over de gehele werkvoorraad per persoon en per team.

Uniforme en intuïtieve user interface voor zowel de beheerders als de eindgebruikers. Alle processen werken op eenduidige manier (en dus onafhankelijk van de stijl van de developer)


Documentatie niet achteraf opstellen, maar direct vanaf de start beschikbaar en altijd up-to-date. De configuratie is immers de definitie en dus altijd inzichtelijk.

Privacy en security by design en by default op basis van het datamodel. Daar ligt centraal vast welke gegevens worden gebruikt in welke processen en waarom (verwerkingsgrondslag.)

Versiebeheer op procesdefinities. Meerdere versies tegelijk actief. Maximale ruimte voor voortschrijdend inzicht en verandering van werkwijze.

Business Process Mining automatisch beschikbaar voor alle processen. Hiermee wordt inzicht verkregen in het daadwerkelijk gebruik van processen.

Uitgebreide integratie met SharePoint, incl. metadata, ten behoeve van bewaartermijnen.

Uitgebreide integratie met Power Pages voor self-service, waarbij op basis van de configuratie de benodigde schermen en formulieren automatisch worden gegenereerd.

Scenario's

Proces Centraal is domeinoverstijgend en kan worden ingezet voor een groot scala aan processen die niet reeds worden ondersteund door bestaande applicaties in het landschap. Enkele voorbeelden van andere instellingen zijn:
Stageprocessen

Zowel het aanmelden van stageplaatsen als het matchen en het begeleiden van studenten, kan worden gefaciliteerd met Proces Centraal waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende opleidingen en leerjaren. Ook afgeleide processen rondom bijvoorbeeld evaluaties, klachtenprocedures, crisisbeheersing en calamiteiten worden ondersteund.

Leven Lang Ontwikkelen

In het kader van LLO ontstaan diverse processen die niet worden ondersteund vanuit bestaande applicaties. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een toelatingstest, het beoordelen van aangevraagde vrijstellingen, het behandelen van aanvragen voor bijzondere voorzieningen, het regelen van gastdocenten, het afhandelen van klachten en bezwaren, het voorbereiden van certificaten, etc. Proces Centraal ondersteunt deze processen nu en in de toekomst en biedt de flexibiliteit om met u mee te groeien.

Examencommissie

In de voorbereiding op iemands diplomering is het van belang dat goed gecontroleerd is of aan alle eisen is voldaan. Het doorlopen van deze controles, het betrekken van docenten en beoordelaars en het archiveren van alle bijbehorende documenten kan met Proces Centraal worden ondersteund.

AVG en Compliancy

Of het nu gaat om iemand die ‘vergeten wil worden’, het uitdelen van uitzonderlijke gebruikersrechten, het uitvoeren van een DPIA of om de aanvraag voor het gebruik van informatie voor een onderzoek, voor al deze processen geldt dat het van belang is ze zorgvuldig uit te voeren en vast te leggen. Proces Centraal zorgt daarvoor.

Bedrijfsvoering

Ook de afdelingen Finance, HR en Legal kennen diverse onderwijsspecifieke processen die nu handmatig worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de processen rondom de inhuur van (gast)docenten of de inkoop van studiematerialen. Of aan het afhandelen van klachten en bezwaren op tal van terreinen. Het nauwkeurig doorlopen van alle processtappen en het goed vastleggen hiervan via Proces Centraal, is cruciaal.

Demo aanvragen?

Alles begint met een goed gesprek

Met Proces Centraal heeft uw onderwijsinstelling de mogelijkheid processen slimmer te maken, eenvoudiger en sneller te digitaliseren en meer datagedreven te werken. Onze aanpak, in samenwerking met onze oplossing, helpt u bij het snel realiseren van verbeteringen en het bereiken van merkbare resultaten, terwijl we voldoen aan de strengste eisen op het gebied van privacy en veiligheid. Vraag nu een demo aan, waarin we u binnen dertig minuten voorzien van:


 • Meer inzicht in de oplossing
 • Informatie over onze aanpak/manier van werken
 • Inspiratie uit succesverhalen van klanten
 • Inzicht in hoe onze oplossing uw organisatie kan transformeren
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

Contact Reykjavikstraat 1
3543 KH Utrecht
030-8008000
contact@2at.nl
Bezoek ons webinar De gepersonaliseerde studentreis
×