Masterclass: Het inkopen van platformen

Publieke organisaties streven veelal naar een versimpeling en modernisering van het IT-landschap en omarmen daarmee platformen als nooit tevoren. Het doel achter deze visie het het reduceren van het aantal puntoplossingen, silo’s en te complexe koppelvlakken om in plaats daarvan het IT-landschap terug te brengen naar één of enkele strategische platformen die organisatiebroed ingezet worden. Dit is een enorm waardevol streven en biedt enorm veel toegevoegde waarde voor iedere organisatie op langere termijn. Echter zien wij dat de traditionele manier van inkopen de toekomstige inzet van platformen beperkt, waardoor een dergelijke platform strategie vastloopt. 


In dit masterclass zullen wij u uitleggen dat het inkopen van platformen echt anders is als het aanvragen van een puntoplossing. Wij helpen u tevens om hier stapsgewijs mee om te kunnen gaan.

Masterclass details

29 september 2022 van 12:00 tot 17:00 uur

Inzetten op platformen


In tegenstelling tot vakapplicaties of puntoplossingen bieden platformen een pallet aan functionaliteit, waarmee een breed scala aan oplossingen geconfigureerd en/of gebouwd kunnen worden.

Dit is ook de reden dat veel organisaties inzetten op een platform strategie. Bij een platform strategie wordt er strategisch gekozen voor een beperkt aantal platformen, eventueel aangevuld met een puntoplossing daar waar platformen geen invulling aan een vraag kunnen geven. Op deze wijze werkt men toe naar een simpeler en daardoor wendbaarder IT-Landschap.

Wij constateren dat veel publieke organisaties deze ambitie omarmen, maar dat deze nog onvoldoende geëxecuteerd wordt. Een van de eerste grote obstakels treedt al op bij het inkopen van een platform, waarbij de oude en de nieuwe wereld elkaar nog wel eens in de weg lopen en het vanaf de start vaak al heel moeilijk wordt om de kracht van een platform echt te benutten. 

Daar gaan wij u bij helpen!

Geïnteresseerd?

In deze masterclass zullen wij u uitleggen hoe u één platform in kunt kopen dat voor nu en de toekomst flexibiliteit weet te bieden. Op deze manier kunt u, als organisatie zijnde,  voor de langere termijn op de juiste proceswensen in blijven spelen.

Wij zullen u pragmatisch ondersteunen om vragen als "hoe" en "wat" er uitgevraagd moet worden te beantwoorden. 

Registeren Durf van wel

Voor wie?

Het masterclass richt zich op beslissers en professionals binnen (semi) publieke organisaties die zich bezighouden met het optimaliseren van processen en het IT-landschap.

Het programma

Het programma:

1. Uitleg over digitale transformatie en platformen

2. Uitleg over de inkoop van platformen

3. Praktijkgerichte voorbeeldcasus 

4. Mogelijkheid om onderling en met de experts in gesprek te gaan over het onderwerp

5. Borrel en hapjes

Key takeaways

  • De behoefte van een organisatie voor nu èn voor de toekomst scherpstellen
  • De meerwaarde en flexibele kracht van een platform begrijpen en kunnen implementeren binnen de organisatie
  • Kennis vergaren over vragen als "hoe" en "wat" er uitgevraagd moet worden voor uw organisatie
Registreer je hier voor het evenement
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

Contact Reykjavikstraat 1
3543 KH Utrecht
030-8008000
contact@2at.nl