Van strategie tot een werkende oplossing

Komen tot werkende oplossingen

Projecten en programma's

Technologie moet de wereld niet complexer moet maken, maar juist simpeler. Het moet organisaties en mensen niet vast zetten, maar juist wendbaar moet maken. Dit geldt ook voor hoe wij projecten aanvliegen. Wij werken normaliter met 2-wekelijkse sprints waarbij we resultaten opleveren in zogenaamde ‘boardroom pilots’. In interactieve sessies demonstreren we steeds weer het bereikte resultaat geven. Bij deze ‘boardroom pilot’ betrekken we bij voorkeur alle gebruikersrollen, zodat iedereen een goed beeld krijgt van het werk maar ook van de samenhang met eventuele andere delen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we al in een vroegtijdig stadium feedback van gebruikers kunnen krijgen en – met een scherp oog op de te behalen doelstelling - deze in de nog volgende sprints kunnen meenemen.
Luister naar Dave Kiwi's visie over onze aanpak 00 min 31 sec

Managed services

Een belangrijk deel van de waarde van een oplossing wordt pas gerealiseerd na livegang. Of dat nu gaat over de weg leren kennen (ondersteuning) of het erbeteren van de applicatie zelf (doorontwikkeling), pas als gebruikers ergens mee gaan werken komen ze erachter hoe ze het hadden willen hebben. Door de ervaringen frequent te meten o.a. via gebruikerspanels, assessments en enquêtes maken we goed inzichtelijk, wat werkt en wat niet. Onze DevOps aanpak maakt het mogelijk om snel en adequaat met deze feedback om te gaan en de waarde voor de gebruiker sterk te verhogen.
Klantenteams

Doordat we met klantenteams werken voor zowel ontwikkeling, beheer als doorontwikkeling zijn de lijntjes kort en beschikken onze mensen over de ervaring uit het verleden en de relaties om snel te kunnen interpreteren en lering te trekken op basis van input uit de praktijk en actuele kennis over hoe oplossingen precies in elkaar steken. Onze vaste zelfsturende teams bieden wat dit betreft ook een belangrijk voordeel om te zorgen, dat uw oplossingen wendbaar zijn en blijven aansluiten bij een dynamische omgeving.

Continue monitoring

Onderdeel van de dienstverlening is ook continue monitoring. Functioneert het systeem nog goed? Wordt het systeem ‘normaal’ gebruikt? Zien we trends? En hoe zit het onderwater met bijvoorbeeld de data-integriteit, vastgelopen koppelingen of foutmeldingen? Het oplossen van incidenten is inbegrepen bij de beheer-dienstverlening.

Van kwaliteit naar resultaat

Change management

Het succes van implementaties gaat voor ons verder dan alleen kwalitatief hoogwaardige projectuitvoering en projectmanagement. Succes (of falen) hangt ook af van het changemanagement. Het projectmanagement zorgt voor de werkbare oplossing en het changemanagement zorgt voor het leiderschap in het bieden van de strategische richting en het creëren van draagvlak en de adoptie van de geboden oplossing. Op basis van de ADKAR-methode zorgen dat de IT-projecten waar wij onze tanden in zetten slagen; waardoor men naar volle tevredenheid werkt met de oplossing die wij hebben gebouwd.

Het ADKAR-model doet dit op basis van bouwstenen: Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement. Gedurende het gehele project (en dus ook na oplevering) meten we of gebruikers met vertrouwen met de opgeleverde oplossing kunnen werken. Middels compacte assessments uitgevoerd met alle betrokkenen, worden eventuele drempels en weerstand in kaart gebracht en door hierop te acteren kunnen we de tevredenheid van de oplossingen duurzaam waarborgen.

Vragen stellen aan Dave? Durf van wel.

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

Contact Reykjavikstraat 1
3543 KH Utrecht
030-8008000
contact@2at.nl