Low-code als ver­snel­ler voor Digitale Trans­for­ma­tie

Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen heeft als missie om samen met studenten, professionals, medewerkers en partners te werken aan de ontwikkeling van een sterke regio door middel van actueel onderwijs en praktijkgericht onderzoek, met als uiteindelijke doel praktische oplossingen te bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Zoals het motto op de website suggereert, share your talent, move the world, benadrukt de organisatie het gedeelde belang en benoemt samenwerking als de sleutel tot succes. Niet voor het eerst blijkt juist die samenwerking ook bijzonder essentieel te zijn voor een succesvolle digitale transformatie van de eigen organisatie.

Ontwikkelen van een strategie voor het inzetten van Power Platform Technologie

De huidige situatie

Erik Schaap, Product Owner van het Power Platform bij de Hanzehogeschool, heeft een ruime ervaring van meer dan 10 jaar binnen de instelling. Zijn primaire doel is om de Power Platform technologie op een brede schaal binnen de organisatie toe te passen, met als uiteindelijk streven de digitalisering van de Hanzehogeschool te bevorderen. De uitdaging voor Erik ligt in het formuleren van een heldere strategie voor het gebruik van het Power Platform en low-code technologie in de gehele organisatie: hoe zorgen we dat onze medewerkers en studenten het maximale uit het platform halen om hun werkprocessen te verbeteren én borgen we tegelijkertijd zaken als beveiliging, privacy, governance en architectuur.

Hiervoor ging hij actief op zoek naar een partner die hem en daarmee de Hanzehogeschool kon begeleiden en actief kon helpen de visie om te zetten naar een pragmatisch implementatieplan. De meerwaarde van 2at is volgens Erik dat ze niet uitgaan van een one-size-fits-all implementatie, maar op basis van hun kennis en ervaring in het onderwijs helpen en adviseren bij het maken van weloverwogen keuzes die aansluiten bij onze eigen context en doelstellingen.Erik Schaap, Product Owner van het Power Platform

Pragmatisch advies gericht op resultaat en impact

Onze aanpak

Bij 2at is lef verweven in ons DNA, en we moedigen organisaties aan om met de 'Durf van Wel'-mentaliteit daadwerkelijk stappen te zetten bij het omarmen van innovatieve technologie. Vanuit die filosofie zijn we gestart met een aantal hands-on workshops waarin verschillende rollen vanuit de Hanzehogeschool waren vertegenwoordigd. In die workshops hebben we allereerst het einddoel scherp gesteld om vervolgens in te gaan op de weg daarnaartoe en te komen tot een aantal beleids-, governance- en architectuurkeuzes die niet alleen randvoorwaardelijk zijn, maar ook een versnellende werking hebben richting het beoogde succes.

Erik vertelt: “Een belangrijk aspect in deze strategiebepaling is het 9-vlaks model dat we samen met 2at hebben opgesteld. Hierin maken we onderscheid tussen wat iemand kan en wat iemand mag. De 'wat mag ik'-kant gaat bijvoorbeeld uit van striktere kaders bij bedrijfskritische applicaties, en de 'wat kan ik'-kant focust met name op de mate waarin mensen en afdelingen zelf aan de slag kunnen en willen.”

  De route naar het beoogde succes is via dit model uitgestippeld. We starten vanuit een community waar mensen gezamenlijk in co-creatie met de IT-afdeling aan de slag gaan om tot snelle en waardevolle quick-wins te komen. Slimme oplossingen en snel resultaat met impact. Zo ontstaat er direct een goede energie en basis van waar verder kan worden uitgebreid naar andere scenario’s. Via co-development worden de eerste resultaten behaald, terwijl tegelijkertijd het fundament van de doelarchitectuur wordt neergezet en de governance wordt ingericht.

  Erik Schaap benadrukt de samenwerking met 2at als meer dan slechts een oplossing; het is een mindset. De 'Durf van Wel'-houding is aanstekelijk; het begint klein en groeit vervolgens groots. En de uitgewerkte strategie kunnen we als praktische gids blijven gebruiken voor toekomstige stappen. De kracht van de samenwerking ligt in de gedeelde mentaliteit en strakke samenwerking die ons aanspreekt en stimuleert om daadwerkelijk vooruitgang te boeken.

  Inzicht in de digitale transformatie

  De resultaten  Nieuwe inzichten en teamvorming
  Nieuwe inzichten en teamvorming
  Op basis van de ontwikkelde strategie, is een dedicated en multidisciplinair team samengesteld dat zich richt op de uitvoering: SENSE, dat staat voor Sneller, Slimmer Enablen. Overal waar mensen in hun dagelijkse praktijken denken 'dit kan toch sneller of slimmer', kunnen ze ons benaderen zodat we ze kunnen helpen dat ook te bereiken. 
  Digitale Transformatie als hoofddoel
  Digitale Transformatie als hoofddoel
  Hoewel de Hanzehogeschool niet primair een 'maakorganisatie' is, heeft de introductie van nieuwe concepten, zoals citizen development, een paradigmaverschuiving teweeggebracht. Het doel is om een cultuur te bevorderen waarin individuen niet per se zelf bouwen, maar ook proactief ideeën aandragen. Digitale transformatie is hierbij de key-driver.
  Duidelijke toekomstvisie en ambities
  Duidelijke toekomstvisie en ambities
  Met een helder beeld van toekomstige doelen en ambities, gebaseerd op het gefaseerde plan van 2at, wordt er stap voor stap gewerkt naar het realiseren van deze resultaten. Het team is actief bezig met het uitvoeren van de fasering en aanpak, waardoor er een duidelijk pad voorwaarts is.

  Wat kan 2at voor uw organisatie doen?

  Durf te vragen

  Bent u nieuwsgierig naar wat 2at voor u kan betekenen in een soortgelijke of hele andere case? Neem contact op met Joost Bentvelsen of ontdek onze Governance workshop voor citizen development zelf.
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

  Joost Bentvelsen
  Joost Bentvelsen
  Contact Reykjavikstraat 1
  3543 KH Utrecht
  030-8008000
  contact@2at.nl