Meer Rotterdams Contact

CRM voor de gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam onderhoudt voortdurend contacten met burgers en bedrijven. Niet alleen voor wettelijke taken en het leveren van wettelijke diensten. Maar ook voor bijvoorbeeld het leveren van diensten die niet in de wet zijn vastgelegd, samenwerkingen, informatievoorziening en sturing.

Het is belangrijk dat de gemeente de burger of het bedrijf waar ze contact mee heeft, kent en begrijpt. Om dit beter te faciliteren is er een systeem ingericht waarmee relaties eenduidig worden vastgelegd. Hun gegevens worden op één centrale plek onderhouden en zijn ook daar te vinden. Het hebben van een centraal punt met relatiedata versimpelt een aantal processen. Bijvoorbeeld het versturen van nieuwsbrieven en organiseren van evenementen.


Een eenduidig klantrelatiesysteem

Probleemanalyse

Zoals bij meer organisaties te zien is, bestond de bestaande CRM-oplossing bij de gemeente Rotterdam uit verschillende applicaties. Het gebruik hiervan varieerde per afdeling. Dit levert vaak meerdere problemen op voor een organisatie. Denk aan overhead bij het wijzigen van gegevens, onzekerheid over de kwaliteit van gegevens en een onduidelijk zicht op de opslaglocatie van informatie.

De ontwikkeling om alles naar een centrale omgeving te brengen en organisatie breed in te zetten is een flinke stap in de goede richting. Zo werden zes applicaties vervangen door één nieuwe. Hiervoor werd er gekeken naar één implementatiepartner voor de volledige ondersteuning van Microsoft Dynamics 365. Deze partner moest kunnen voldoen aan de functionele en niet-functionele eisen en wensen vanuit de gemeente. En werkt vanuit hetzelfde gedachtegoed en dezelfde principes als de Common Ground*.

“Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren.”Waarom Dynamics 365?

De oplossing

Organisaties hebben vaak de neiging om voor ieder proces een andere applicatie aan te schaffen. Hierdoor wordt een IT-landschap in veel gevallen onnodig gecompliceerd, terwijl de doelstelling van technologie is om ons leven juist makkelijker te maken.

Bij 2at moedigen we iedere organisatie daarom aan om meer vanuit een platformstrategie te denken. En zo diverse bedrijfsprocessen integraal samen te brengen. Dit zorgt voor een generieke werkwijze, waarin uw organisatie kiest voor een datamodel in plaats van een puntoplossing. Op deze manier wordt het mogelijk om de kracht van data echt goed te kunnen benutten en data gedreven te werk te gaan. De beschikbare data is zo namelijk veel beter onder controle.

Ook maakt data gedreven werken het eenvoudiger om, als (semi)publieke organisatie, écht toegevoegde waarde te bieden voor ondernemers, studenten en burgers, omdat er veel effectiever en doelmatiger samengewerkt kan worden.

Eén van deze platformen is Dynamics 365. Dynamics 365 is de CRM-oplossing binnen het Microsoft Business Platform die een organisatie aan de hand van service-, verkoop- en marketingtools in staat stelt om snel en duidelijk een klantbeeld te vormen. Deze oplossing beschikt onder andere over tools om bedrijfsprocessen te optimaliseren, accurate rapportages te faciliteren en diverse integraties te realiseren. Daarmee kan Dynamics 365 echt bijdragen aan een beter functionerend Nederland.

  Gemeente Roosendaal - Efficiënter samenwerken en verbeterde service

  De resultaten  Gebruikersadoptie is de basis van een succesvolle CRM
  Tevreden gebruikers
  Gebruikersadoptie is de basis van een succesvolle CRM-voorziening. De voorziening moet een behulpzaam onderdeel zijn van het (dagelijks) werkpatroon van ambtenaren, waarmee snel en makkelijk gewerkt kan worden. Draagvlak is de sleutel tot succes.
  De impact van CRM
  Groeiend succes
  De impact van de CRM-voorziening is direct gerelateerd aan de kwantiteit en de kwaliteit van de relaties. Het succesvol gebruik van een CRM-voorziening vertaalt zich naar een groeiend aantal geregistreerde relaties, waar de gemeente de interactie makkelijk mee aan kan gaan.
  Bruikbare inzichten
  Bruikbare inzichten
  De maatschappij ontwikkelt zich en interacties tussen relaties en de gemeente vinden steeds vaker en laagdrempeliger plaats. Relatieprofielen in de CRM-voorziening zullen up-to-date moeten blijven en bij toenemende interactie rijker moeten worden. Zodat de gemeente daar weer op kan inspelen.

  Download hier de volledige factsheet

  Meer Rotterdams Contact

  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

  Meer Rotterdams Contact

  Wat kan 2at voor uw organisatie doen?

  Durf te vragen

  Bent u nieuwsgierig naar wat 2at voor u kan betekenen in een soortgelijke of hele andere case? Neem contact op met Joost Bentvelsen en leg uw uitdaging aan ons voor!
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
  Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.

  Noortje Molenaar
  Noortje Molenaar noortje@2at.nl
  Contact Reykjavikstraat 1
  3543 KH Utrecht
  030-8008000
  contact@2at.nl